Referencje

Jednym z fundamentalnych celów biznesowych, które obraliśmy już w początkowej fazie istnienia przedsiębiorstwa, jest zapewnienie możliwie jak najwyższego poziomu satysfakcji klientów i partnerów, którzy zaufali naszej wiedzy, profesjonalizmowi oraz doświadczeniu.

 • "Firma "Abram" w latach 2011-2015 wykonała na nasze zlecenie remont serwisu samochodów ciężarowych MAN w Olsztynie wraz z budową hali pod serwis ogumienia oraz przygotowaniem stanowisk warsztatowych, a także budowę konstrukcji stalowej terminalu paliw w Łęgajnach.

  Oświadczamy, że wyżej wymieniony zakres robót został wykonany terminowo i bez zastrzeżeń. Wykonane prace cechowała wysoka jakość, zgodność z wymogami technicznymi oraz zaangażowanie i profesjonalizm pracowników. Szczególnie należy podkreślić elastyczność oraz szybkie i pełne dostosowanie się do wymagań zleceniodawcy.

  Wszystko to pozwala nam z pełnym przekonaniem udzielić rekomendacji firmie "Abram" jako doświadczonemu i rzetelnemu partnerowi biznesowemu."

  Andrzej Mazurkiewicz, Prezes Zarządu FALCO

 • "Niniejszym potwierdzam, że firma "Abram" w roku 2016 wykonała na nasze zlecenie szereg prac budowlanych, w tym między innymi:
  - budowę hal stalowych wielkogabarytowych o powierzchni 2500m2 oraz 3300m2
  - budowa placu manewrowego wraz z parkingami
  - remont budynków oddziału firmy w Gdańsku

  Firma "Abram" wykonała wszystkie zlecone prace w ustalonych terminach, z dochowaniem najwyższej staranności i zgodnie ze dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyjątkowe zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników firmy "Abram" w każdy w powyższych projektów, opracowanie i wdrożenie doskonałego procesu planowania i wykonawstwa oraz niezwykle profesjonalne podejście do zagadnień związanych z wykonywanymi pracami. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę "Abram" jako wartościowego i godnego zaufania partnera oraz doświadczone, rzetelne i uczciwe przedsiębiorstwo prezentujące wysoki poziom fachowości, zapewniając produkty i usługi najwyższej klasy. Naszą współpracę z firmą "Abram" uznajemy za wzorcowy przykład kooperacji na europejskim poziomie."

  Antoni Wawrzyn, Właściciel OLPOL Wawrzyn

 • "Firma "Abram" w roku 2013 wykonała na zlecenie P.H.U. Tadeusz Gałązka, ul. Stalowa 3, 10-420 Olsztyn, inwestycję budowy hali przemysłowej o powierzchni 1300m2 wraz z budynkiem biurowym 240m2 użytkowanym obecnie na potrzeby Warmiolandii.

  Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu pracowników firmy "Abram". Inwestycja została wykonana terminowo, bez zastrzeżeń i zgodnie z wymaganiami technicznymi. Biorąc pod uwagę wysoką jakość oraz szybkość wykonanych prac, a także zapewnienie komfortowych relacji na linii Inwestor - Wykonawca, możemy rekomendować firmę "Abram", jako wykwalifikowanego, rzetelnego i sumiennego partnera biznesowego."

  Tadeusz Gałązka, Właściciel P.H.U. Tadeusz Gałązka

 • "Niniejszym pismem zaświadczamy, że firma Abram Marcin Abramowski z siedzibą w Olsztynie - Kieźlinach przy ulicy Księdza Jakuba Jagałły 1D realizowała inwestycję: Budowę budynku magazynowego z częścią biurową w Olsztynie przy ulicy Zientary Malewskiej o powierzchni magazynowej 1395 m2 oraz biurowej 181 m2.

  Inwestycja powstała w terminie uzgodnionym w umowie z zachowaniem należytej staranności i sztuki budowlanej. Prowadzone prace były realizowane zgodnie z przyjętymi terminami wg. harmonogramu.

  Firma Abram wykazała się dobrą organizacją pracy i przygotowaniem zawodowym kadry ze szczególną troskliwością jej właściciela Pana Marcina Abramowskiego. Mając na uwadze doświadczenie zdobyte przy realizacji naszej inwestycji możemy stwierdzić, że Abram jest firmą kompetentną, odpowiedzialną i przygotowaną do wykonywania tego typu prac."

  Paweł Nasiadka, Prezes Zarządu GOSHE Sp. z o.o.